Hot news

Betrokkenheid ouders jongste jeugd

De Jeugdcommissie ziet met vreugde dat Leeuwenbergh een zich gestaag uitbreidende groep jongste jeugd (8 tot en met 13 jaar) heeft, die enthousiast is en wekelijks met veel plezier de lessen van onze Pro’s volgt. De afgelopen maanden heeft de Jeugdcommissie nagedacht over de vraag op welke wijze wij dit “speelplezier” niet alleen kunnen faciliteren, Lees meer