Jeugdlidmaatschap

Jeugd tot en met 17 jaar kan altijd lid worden op Leeuwenbergh (besluit van de Algemene Ledenvergadering november 2009). Vanaf 1 januari 2019 bedraagt de jaarcontributie voor aspirant-jeugdleden t/m 17 jaar € 290,-. De leeftijd per 1 januari van het lopende verenigingsjaar is hierbij bepalend. Het lidmaatschap kan per kalendermaand starten en loopt door tot het einde van het lopende kalenderjaar. De contributie wordt dan naar rato berekend. Opzegging voor een volgend jaar dient schriftelijk voor 1 november te geschieden via secretariaat@leeuwenbergh.nl.

Het les- en trainingsprogramma (niet in de jaarcontributie inbegrepen, kosten ca € 250 per jaar) loopt ongeveer 40 weken per jaar buiten de vakanties en lange vrije weekenden. Binnen dit lesprogramma worden alle onderdelen van golf behandeld om het spelniveau steeds verder te ontwikkelen.

De pro beoordeelt het niveau van het jeugdlid, of zorgt, wanneer dit de eerste stappen op het golfgebied zijn, dat de jeugdspeler voldoende basisniveau krijgt om in de groep mee te kunnen draaien.

Het lesprogramma is opgebouwd rond acht groepen:

  • woensdag van 17:15 tot 18:00 uur, van 18:00 tot 18:45 uur en van  18:45 tot 19:30 uur
  • vrijdag van 16:30 tot 17:15 en van 17:15 tot 18:00 uur
  • zondag van 09:00 tot 09:45 uur, van 09:45 tot 10:30 uur, van 10:30 tot 11:15 uur en van 11:15 tot 12:00 uur

De groepen worden naar leeftijd en niveau samengesteld.

Aanmeldingsformulier 2019 jeugd tm 17-jaar

Groepslessen niet-leden

Sinds 2014 is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de jeugd groepslessen zonder dat een kind lid is van Golfvereniging Leeuwenbergh. Dit kan totdat het kind baanpermissie (BP) heeft gehaald (ongeveer na 15-20 lessen). Dan verwacht het bestuur dat er een jeugdlidmaatschap wordt aangegaan. Indien er geen lidmaatschap wordt aangegaan, zal ook de BP niet meer geldig zijn aangezien dit alleen per club wordt afgegeven. De kosten van de lessen bedragen voor niet leden ongeveer € 300,- per jaar.

Proeflessen

Het is mogelijk om 1 of 2 proeflessen te volgen om eerst te kijken of je het leuk vindt. Wil je een proefles volgen, neem dan contact op met jeugd@leeuwenbergh.nl.

Lesvoorwaarden